Politica privind prelucrarea datelor cu caracter confidential

Date de contact ale responsabilului cu protectia datelor:
Enache Mihaela-Ionela – Secretar general UAT Jupinesti
Telefon: 0253230606;
Fax: 0253230697;
E-mail: primariajupinesti@yahoo.com.

© Copyright Primaria Jupanesti 2011. Toate drepturile rezervate